Kechnec

Štrkopieskovňa sa na sa nachádza v katastrálnom území obce Kechnec, okres Košice okolie.

Druh kameniva:

prírodné ťažené kamenivo

Vyrábané frakcie:

0/4; 4/8; 8/16; 0/16; skrývkový materiál

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Štrkopieskovňa Kechnec
044 58 Kechnec

Kontakt

Ing. Ladislav Gaško

riaditel' strediska

Výrobky

  • kamenivo do betónu EN-12620
  • prírodné ťažené kamenivo
LOADING MAP ...