Nitra

Betonáreň sa nachádza v priemyselnej zóne v Nitre-Lužiankach, Dolné Hony č. 22. Na betonárni Polianky je zavedený systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky normy EN ISO 9001 pre výrobu transportbetónu. Typ betonárne: Euromix 2,25M Kapacita: 90m3/h Betonáreň je v prevádzke počas celého roka, každý deň v týždni. V zimnom období pracuje s použitím teplej vody, ohrevu kameniva a kvalitných hygienicky nezávadných zimných prísad. Zákazníkovi poskytujeme bezplatný servis pri návrhu a modifikácií čerstvých betónových zmesí za účelom zvýšenia požiarnej bezpečnosti, mrazuvzdornosti, priľnavosti, vodotesnosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči obrusu, farebnosti, pohľadovosti a ďalších vlastností.

Vyrábané betónové zmesi:

 • transportbetón triedy C8/10 – C60/75
 • vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/50, C25/30, C30/37
 • cementová stabilizácia triedy CBGM 5/6, CBGM 8/10, CBGM 12/15
 • cementovobetónové kryty vozoviek triedy CB I, CB II, CB III
 • ľahký betón
 • cementové a sádrové potery (anhydrit AE 20, 25, 30)
Cenník: Betón (Nitra)

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Betonáreň Nitra
Dolné Hony 22
949 01 Nitra - Lužianky

Kontakt

Miroslav Havetta

vedúci prevádzky

Výrobky

 • transportbetón triedy C8/10 – C60/75
 • cementovobetónové kryty vozoviek triedy CB I, CB II, CB III
 • vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50
 • cementové a sádrové potery (anhydrit AE 20, 25, 30)
 • cementová stabilizácia triedy CBGM C3/4, CBGM C5/6, CBGM C8/10, CBGM C12/16
 • ľahký a ťažký betón
LOADING MAP ...