Trnava – Chovateľská

Betonáreň sa nachádza v Trnave, na Chovateľskej ul. 2. Typ betonárne: Transunit 1 M Kapacita: 50m3/h Betonáreň je v prevádzke počas celého roka, každý deň v týždni. V zimnom období pracuje s použitím teplej vody, ohrevu kameniva a kvalitných hygienicky nezávadných zimných prísad. Zákazníkovi poskytujeme bezplatný servis pri návrhu a modifikácií čerstvých betónových zmesí za účelom zvýšenia požiarnej bezpečnosti, mrazuvzdornosti, priľnavosti, vodotesnosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči obrusu, farebnosti, pohľadovosti a ďalších vlastností. Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Vyrábané betónové zmesi:

  • transportbetón triedy C8/10 – C60/75
  • vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/50, C25/30, C30/37
  • cementová stabilizácia triedy CBGM 5/6, CBGM 8/10, CBGM 12/15
  • cementovobetónové kryty vozoviek triedy CB I, CB II, CB III
  • ľahký betón
  • cementové a sádrové potery (anhydrit AE 20, 25, 30)

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Betonáreň Trnava - Chovateľská
Chovateľská 2
917 01 Trnava

Výrobky

  • transportbetón triedy C8/10 – C60/75
  • cementovobetónové kryty vozoviek triedy CB I, CB II, CB III
  • vodotesný betón, max. priesak 50 mm, trieda C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50
  • cementové a sádrové potery (anhydrit AE 20, 25, 30)
  • cementová stabilizácia triedy CBGM C3/4, CBGM C5/6, CBGM C8/10, CBGM C12/16
  • ľahký a ťažký betón
LOADING MAP ...