Červeník

Štrkopieskovňa sa nachádza v katastrálnom území obce Červeník, okres Hlohovec.

Druh kameniva:

prírodné ťažené kamenivo prané

Vyrábané frakcie:

0/4; 4/8; 8/16; 16/22; neupravená surovina 0/22; netriedené kamenivo frakcie 22/63

Prevádzka je certifikovaná notifikovanými osobami v rámci legislatívy SR a kvalita výroby je kontrolovaná vnútropodnikovým laboratóriom a v spolupráci s akreditovanými laboratóriami.

Adresa

ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
štrkopieskovňa Červeník
920 42 Červeník

Kontakt

Mgr. Dominik Ramšík

riaditeľ strediska

Výrobky

  • kamenivo do betónu EN-12620
  • prírodné ťažené kamenivo
LOADING MAP ...