ALAS SLOVAKIA, s.r.o. je približne so 70% obchodného objemu najvýznamnejším regiónom ALAS Baustoff-Holding. V roku 2021 sme predali celkom 3,5 milióna ton kameniva a štrkopiesku a 275 000 m³ betónu.  Spoločnosť už dlhodobo patrí medzi najväčších výrobcov kameniva v Slovenskej republike  a  najvýznamnejších dodávateľov betónu na západnom Slovensku.  ALAS zásobuje obrovské infraštruktúrne staveniská najmä na západnom Slovensku, okrem toho dodáva materiál aj na  komerčné a  priemyselné stavby, na projekty výstavby bytových domov.

ROK 2021 BOL ROVNAKO ÚSPEŠNÝ AKO ROK 2008


VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2021

V roku 2021 dosiahla firma ALAS v oblasti predaja mesačné objemy 288 000 ton kameniva a 23 000 m³ betónu. Denné výstupy dosiahli viac ako 15 000 ton denne (približne 800 nákladných vozidiel).