ALAS SLOVAKIA, s.r.o. je približne so 70% obchodného objemu najvýznamnejším regiónom ALAS Baustoff-Holding. V roku 2016 sme predali celkom 3,6 milióna ton kameniva a štrkopiesku a 273 000 m³ betónu.  Spoločnosť už dlhodobo patrí medzi najväčších výrobcov kameniva v Slovenskej republike  a  najvýznamnejších dodávateľov betónu na západnom Slovensku.  ALAS zásobuje obrovské infraštruktúrne staveniská najmä na západnom Slovensku, okrem toho dodáva materiál aj na  komerčné a  priemyselné stavby, na projekty výstavby bytových domov.

ROK 2016 BOL ROVNAKO ÚSPEŠNÝ AKO ROK 2008


VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2016

V roku 2016 dosiahla firma ALAS v oblasti predaja výsledky porovnateľné s rokom 2008 – rekordným rokom v odvetví stavebníctva. Mesačné objemy predaja dosiahli 400 000 ton kameniva a 30 000 m³ betónu. Denné výstupy dosiahli viac ako 20 000 ton denne (približne 1 000 nákladných vozidiel).