Certifikátom sa potvrdzuje, že firma má zavedený a udržovaný systém environmentálneho manažérstva na ťažbu a spracovanie prírodného ťaženého kameniva a výrobu betónových zmesí, transportbetónu.