Akcia mala charakter Pevnosti Boyard, súťažiaci plnili rôzne úlohy v areáli a priestoroch hradu. Akcia bola zameraná na  posilnenie tímovej spolupráce a pracovníci ju zhodnotili ako veľmi vydarenú.