Dodávky betónu na budovanie časti protipovodňového systému v Topoľníkoch na Klátovskom ramene na Malom Dunaji. [02/2021]