Míľniky ALAS Slovakia

Pohľad na históriu spoločnosti.

1992
založenie spoločnosti ALAS-štrkové a betónové závody, spol. s r.o., kameňolom Devín
1995
vznik spoločnosti Malokarpatské kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. kameňolomy Trstín, Sološnica, Lošonec a štrkopieskovňa Pusté Úľany
1997
štrkopieskovne Vysoká pri Morave a Nové Košariská
1998
vznik spoločnosti ALAS BETÓN, s.r.o. s betonárňami Zlaté piesky a Mlynské Nivy v Bratislave
2002
založenie spoločnosti ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
2004
betonáreň v Trnave na Chovateľskej ul., kameňolom Kamenec pod Vtáčnikom a Hrondín
2006
zlúčenie spoločností Malokarpatské  štrkopieskovne, s.r.o. a ALAS BETÓN, s.r.o. so spoločnosťou Alas-štrkové a betónové závody, spol. s r.o. betonáreň Nitra a štrkopieskovňa Komjatice
2007
štrkopieskovňa Okoč a betonáreň Senec
2009
štrkopieskovňa Petržalka – Bratislava
2010
vznik zberných dvorov na stavebný odpad Petržalka, Vysoká pri Morave a rozšírenie portfólia produktov
2012
otvorenie novej betonárne v Bratislave-Petržalke štrkopieskovňa Kechnec (Košice) rozšírenie výrobnej linky o zariadenie  na výrobu mechanicky spevneného kameniva (MSK) v Sološnici


2013
otvorenie novej betonárne v Trnave, časť Prielohy (Zavar)
2015
zmena v štruktúre spoločníkov betonárne Most pri Bratislave-Studené, Vysoká pri Morave a znovuotvorenie betonárne Nitra štrkopieskovňa Štrkovec