MANAŽMENT

Tím skúsených a dlhoročných expertov, manažérov firmy ALAS Slovakia.

ING. ROSTISLAV FOJTŮ

generálny riaditeľ

+421 917 991 199

ING. VLADIMÍR POLÁK  

výrobno – technický riaditeľ

+421 908 702 001

ING. IVAN HANZLÍČEK

obchodný riaditeľ

+421 905 228 325

NIKOLAY DASKALOV

ekonomický riaditeľ

+421 917 654 679

RNDR. IVAN BURZA

riaditeľ strategického rozvoja

+421 905 118 129

DANIELA BEDNÁROVÁ

riaditeľ transportbetónu

+421 911 018 917