MANAŽMENT

Tím skúsených a dlhoročných expertov, manažérov firmy ALAS Slovakia.

ING. ROSTISLAV FOJTŮ

generálny riaditeľ

+421 917 991 199

ING. VLADIMÍR POLÁK  

výrobno – technický riaditeľ

+421 908 702 001

ING. PETER VALENT

obchodný riaditeľ

+421 915 429 207

RNDR. IVAN BURZA

riaditeľ strategického rozvoja

+421 905 118 129