Oslava sa konala v areáli sídla firmy na Poliankach, za účasti vedenia spoločnosti, zamestnancov firmy a dlhodobých obchodných partnerov. Pri tejto príležitosti bola odhalená socha svätej Barbory, patrónky baníkov, ktorej autorom je výtvarník Dušan Mocko. Podujatie moderovala herečka Lucia Siposová, hudobne sprevádzal gitarista Dávid Bílek a kultúrnym vyvrcholením slávnostného večera bolo vystúpenie speváčky Katky Knechtovej s kapelou. [9/22]