Právne upozornenie

Uverejnenie podľa par. 25 zákona o médiách a par. 5 ECG rakúskej legislatívy:

Vlastník média:

ALAS Baustoff-Holding GmbH
Unterthalhamstraße 2
A- 4694 Ohlsdorf
Rakúska republika

email:
Telefón: +43 (0) 5 0799-1601

zapísaný na Krajskom súde vo Wels pod číslom FN 398046m

IČ DPH
ATU 68041549

Regulačný orgán:
Bezirkshauptmannschaft Gmunden

Obchodný účel ALAS
1. Držba účastníckych podielov
2. Zabezpečovanie riadenia
3. Poskytovanie technického a obchodného plnenia
4. Obchodovanie so stavebnými materiálmi

Konatelia
Mag. Andreas Asamer
Dipl. Ing. Andreas Sommerer
Mag. Matthias Ellmauer

Uverejnenie podľa par. 25 zákona o médiách a par. 5 ECG rakúskej legislatívy:

Vlastník a redaktor média: ALAS Baustoff-Holding GmbH

Odmietnutie zodpovednosti
Uverejnený obsah bol starostlivo preskúmaný a podľa potreby sa aktualizuje. Napriek tomu vydavateľ nepreberá zodpovednosť za úplnosť a presnosť záznamov, chyby redaktorskej a technickej povahy ani za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia sprístupnených informácií.
Prevádzkovateľ tejto webovej stránky sa na právne účely dištancuje od akéhokoľvek obsahu na prepojených stránkach z dôvodu jeho nepredvídateľných zmien.

Autorské práva
Rozloženie internetovej stránky a použitá grafika, spolu s jednotlivými príspevkami sú chránené autorskými právami.  Stránky je povolené reprodukovať, meniť a inak používať len s výslovným súhlasom ich majiteľa.

Ochrana osobných údajov
Pre informácie o ochrane osobných údajov kliknite sem.